Groepen 5

Welkom bij groep 5

Uw kind zit dit schooljaar in groep 5. Hieronder kunt u wat informatie vinden over wat uw kind dit jaar allemaal leert op school. Via Social Schools zult u op de hoogte gehouden worden van het huiswerk en kunt u contact opnemen met de groepsleerkracht van uw kind.

 

De belangrijkste punten die aan bod komen bij rekenen dit jaar zijn:

 • Optellen en aftrekken t/m 100
 • Getalkennis t/m 1000
 • Vermenigvuldigen
 • Klokkijken, digitaal en analoog
 • Delen
 • Omtrek en oppervlakte
 • Rekenen met geld t/m 1000 euro
 • Rekenen met lengte, gewicht, inhoud (mm, cm, dm, m, km, enz.)
 • Rekenwoordenschat die hierbij nodig is

 

Aardrijkskunde/Geschiedenis/Natuur&Techniek:

Per twee weken wordt natuur, aardrijkskunde of geschiedenis gegeven. Iedere twee weken wordt een thema behandeld van het desbetreffende vak. Na 2 weken krijgen de leerlingen een samenvatting mee naar huis. Het is belangrijk dat de leerlingen de samenvatting thuis goed leren. Naast de leerstof van de samenvatting, wordt ook de behandelde stof uit de lessen getoetst.

 

Leefstijl/Orka:

Leefstijl wil bevorderen dat jongeren opgroeien tot zelfstandige, sociaal vaardige en betrokken mensen. Elk thema bestaat uit verhalen, opdrachten of werkbladen en aan de hand daarvan gaan we in gesprek met elkaar om een sociale groep te verkrijgen en te behouden. Orka heeft ditzelfde als doel. Bij Orka leren de kinderen om in de dagelijkse situaties de juiste keuzes te maken. Hierbij kunnen verschillende ‘superhelden’ ingezet worden. Voorbeelden hiervan zijn: ‘negeren’, ‘elkaar helpen’ en ‘melden bij de leerkracht’.

 

Verkeer

Aan de hand van de methode Let’s Go leren de leerlingen het volgende:

 • Omgeving: de leerlingen leren theorie over het spelen/bewegen binnen de bebouwde kom.
 • Verkeersborden- en tekens: de leerlingen leren verschillende gebods- en verbodsborden kennen.
 • Passagier: de leerlingen leren hoe je je als passagier gedraagt in de auto of het openbaar vervoer.
 • Voorrang: de leerlingen leren eenvoudige voorrangsregels aan de hand van verkeerssituaties, gebruik makend van verkeersborden- en tekens.

Engels

Engels wordt gegeven met de methode Groove Me via het smartboard. Deze methode biedt woordenschat, spreken, luisteren, lezen en schrijven in het Engels door middel van liedjes. Dit zijn nummers die in de top 40 hebben gestaan die geschikt zijn voor kinderen. De verwerking van de lessen gebeurt op de Chromebooks. Hierdoor kan iedereen meteen zien welke fouten hij/zij gemaakt heeft om deze vervolgens te kunnen verbeteren.

 

Interne begeleiding

De intern begeleider van de groepen 5 is: Hilde van den Ende. Zij begeleidt zowel leerkrachten als ouders wanneer er bij leerlingen sprake is van bijzondere onderwijsbehoeften.

 

Ondersteuning

De groepen 5 worden ondersteund door Kim Eversetijn. Zij zal op maandag, dinsdag en vrijdag werken met de kinderen in de verschillende groepen.

 

Fijn schooljaar allemaal!

 

De leerkrachten van groep 5